Z Estate Invest

LOGO YATAY TRANSPARAN

Global Wellness Ekonomisi

Aralık 2021'de Global Wellness Institute (GWI), yeni araştırma raporu “The Global Wellness Economy: Looking Beyond COVID”i yayımladı.

Bu geniş kapsamlı rapor, wellness ekonomisi ve wellness ekonomisinin on bir sektörü için – büyüklükleri, performansları ve büyüme yörüngeleri de dahil olmak üzere – ayrıntılı veriler ve analizler ortaya koydu ve COVID-19 salgınının bu sektörleri nasıl etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini açıkladı. Rapor, dünya genelindeki her bölge için sektör bazında ayrıntılar vererek, wellness ekonomisini değerlendirmek için yeni bir yaklaşım ortaya koydu. Kapsamlı veriler, her bir wellness sektörünün farklı bölgelerdeki dağılımına derinlemesine bir bakış sağlayarak, wellness ekonomisine daha fazla boyut ve içgörü kattı. 

Wellness 2
Wellness 1

“The Global Wellness Economy: Country Rankings” adlı rapor ise, ülkelerin wellness sektörleri ve politikalarının göreceli güçlerinin daha da iyi anlaşılmasını sağladı. Bu raporda, altı büyük bölge için bölgesel düzeyde wellness ekonomisinin özet bir analizini ve her bölge için bir wellness ekonomisi veri profilini sunuyoruz. Artık, on bir wellness sektörünün tümünü bölge ve ülke bazında ayıran yeni genişletilmiş veri setimizi kullanarak, dünyanın farklı bölgelerindeki wellness ekonomisinin boyutunu ve yapısını karşılaştırabiliyoruz. Özellikle, 150 ülkeyi wellness ekonomilerinin büyüklüğüne göre sıralıyor, wellness’ı her ülkenin genel ekonomisinin büyüklüğü ile karşılaştırıyor ve wellness için kişi başına düşen harcamayı inceliyoruz. Basit istatistiksel analiz uygulayarak (dağılım diyagramları ile gösterilmiştir), GSYİH, nüfus büyüklüğü, kişi başına düşen gelir ve turizme bağımlılık düzeyi de dahil olmak üzere, daha yüksek wellness harcamaları ile güçlü bir korelasyona sahip olan çeşitli ülke düzeyindeki özellikleri inceliyoruz. 

Bu coğrafi karşılaştırmalı analiz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç yeni soruyu incelememize olanak sağlıyor:

Küresel wellness ekonomisi dünya genelinde nasıl dağılıyor? 

Wellness ekonomisinin büyüklüğü, büyümesi ve yapısı farklı ülkeler ve bölgeler arasında nasıl farklılık gösteriyor ve bu farklılıklar bize ne anlatıyor?

Pandemi, farklı ülke ve bölgelerdeki wellness harcamalarını nasıl etkiledi? 

Farklı ülkelerde, daha yüksek wellness harcaması seviyeleri ile ilişkili faktörler nelerdir?

 

Bu sorulara verilecek yanıtlar, wellness ekonomisinin farklı ülkeler arasında nasıl ve neden farklılık gösterdiğini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ayrıca, hızla gelişen ve genişleyen wellness ekonomisi ve bunun her ülkenin sağlık ve refahıyla nasıl bağlantılı olduğu hakkındaki bilgilerimizi geliştirmek için hangi analizlerin yararlı olacağını da göstermektedir. GWI, gelecekte bu ilişkileri analiz etmek için istatistiksel analizler yapmanın yanı sıra politika müdahalelerinin tüm bölgelerdeki insanlar için sağlıklı yaşamı geliştirici ortamları ve sağlıklı yaşamla ilgili faaliyetlere erişimi iyileştirmeye yardımcı olabileceği boşlukları belirlemeyi amaçlamaktadır.

Küresel Wellness Enstitüsü (GWI) wellness’ı, bireyin sağlığındaki iyilik halini destekleyen faaliyetlerin, seçimlerin ve yaşam tarzlarının aktif bir şekilde takip edilmesi olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre wellness pasif bir durum değil, daha ziyade niyetler, seçimler ve eylemlerle ilişkili “aktif bir arayış “tır. Wellness aynı zamanda fiziksel sağlığın ötesine geçer ve fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal ve çevresel boyutlar dahil olmak üzere birçok boyutu içerir. 

Wellness ekonomisi, tüketicilerin wellness aktivitelerini ve yaşam tarzlarını günlük yaşamlarına dahil etmelerini sağlayan endüstrileri kapsar. GWI, wellness ekonomisinin büyüklüğünü en son 2017 yılı için ölçmüştür (2018 Küresel Wellness Ekonomisi Monitörü’nde yayınlanmıştır). O zamandan bu yana, birçok önemli değişim ve aksaklık küresel wellness ekonomisini ve on bir sektörünü etkiledi. Özellikle COVID-19’un yarattığı büyük ekonomik şok, 2020’yi tarihi sonsuza dek pandemiden “önce” ve “sonra” olarak ikiye ayıracak bir dönüm noktası haline getirdi. 

Küresel wellness ekonomisinin 2017’de 4,3 trilyon dolardan, 2019’da 4,9 trilyon dolara veya yıllık %6,6 ile küresel ekonomik büyümeden (%4,0) önemli ölçüde daha yüksek bir büyüme oranına ulaştığını tahmin ediyoruz. 2020’de wellness ekonomisi %11,0 düşüşle 4,4 trilyon dolara geriledi (küresel GSYH %2,8 azalırken).

Aklınıza Takılan Soruları Bize Sorun

Bizi Arayın
+90 538 491 4743